katerina_sindelarova_absolut_design_02

01.

KATEŘINA ŠINDELÁŘOVÁ

Jednatel/Designer

– bytová a stavební architektura
– designerství
– inženýrská činnost
– projektové manažerství
– zaměření na soukromé rezidenční domy
– komerční projekty
– návrhy a realizace interiérů na klíč
– publikace v designových a odborných časopisech

02.

Ing. TOMÁŠ POLÁK

Technická dokumentace

– vystudoval ČVUT v Praze, fakultu dopravní
– účasten spousty zahraničích stážích i zkoušky Cambridge PET a FCE
– je autorizovaným lektorem společnosti Autodesk

tomas_polak_absolut_design

03.

Ing. arch. PAVEL BOČEK

Autorizovaný architekt ČKA

–   urbanistické studie
–   rekonstrukce památkově chráněných objektů
–   novostavby a návrhy interierů
–   poskytuje konzultační činnost v oblasti architektury, urbanismu a legislativy, spojené se stavební činností